İLKOKUL MEZUNLARI EHLİYET, SOSYAL GÜVENLİĞİ OLAN FAKİRLER YARDIM ALABİLECEKLER

Milletvekilimiz Yılmaz Tunç ve 7 milletvekili arkadaşının birlikte verdiği torba kanun teklifi TBMM  GenelKurulunda kabul edildi. Yasalaşan teklife göre; Fakir ve muhtaç durumdakiler, sosyal güvenliğe sahip olsalar dahi, hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımı alabilecek. Afetten zarar görenler ile şehit ve gaziler kanun kapsamına dahil edilecek.
    Milletvekili Tunç, yasalaşan kanun teklifi ile sosyal güvenliğe sahip olan fakir ve muhtaçların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımlarından yararlanamamasının uygulamada mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, bu mağduriyeti gidermek için verilen kanun teklifi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 nci maddesine fıkra eklendiğini, buna göre  kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kurumlardan aylık alan veya gelir elde edenlerden Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; Hane içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar, Afetlerden zarar görenler,  Şehit yakınları ile gazilerin de kanun kapsamına alınacağını açıkladı.
    TBMM Genel Kurulunun meclis tatile girmeden yasalaştırdığı kanun teklifi ile, 3294 sayılı Kanuna eklenen başka bir madde ile de Sosyal yardımların ve desteklerin haczedilemeyeceği hükmünü getirdiklerini belirten Milletvekili Tunç, sosyal yardımlaşma yardımları ve proje destekleri ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,  Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince verilen yaşlılık ve özürlü yardımlarının, kişinin muvafakatı olsa bile haczedilemeyeceğini, başkasına devir ve temlik edilemeyeceğini açıkladı.
    Ayrıca vekilimiz ve 7 arkadaşının verdiği  torba kanun teklifinde ilkokul mezunlarının ehliyet alabilmesi öngörülüyor.
    TBMM Genel Kurulunda yoğun mesainin ardından kabul edilen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 7 milletvekili arkadaşının birlikte verdiği kanun teklifine göre; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendinde sürücü belgesi alabilmek için belirtilen 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartının “en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları” şeklinde değiştirildi.
    Milletvekili Tunç,  Yapılan değişiklikle ilkokul mezunları için ehliyet alma yolunun açıldığını söyledi. 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.