KASTAMONU-BARTIN KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

      ALANIN YASAL STATÜSÜ
     T.C. Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve FAO tarafından TUR/96/003 numaralı 'Milli Parklar ve Korunan Alanların Yönetimi, Biyoloji Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma' konulu dış kaynaklı proje kapsamında 1996-1999 yılları arası Kastamonu ve Bartın illerini kaplayan alan içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda; alanın koruma statüsü; " Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı " olarak 07.07.2000 tarihli T.C. Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle ilan edilmiştir.
     COĞRAFİ KONUM
    Küre Dağları Milli Parkı Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümünde Küre Dağları üzerinde yer almaktadır. Tamamen bir plato karakterindeki milli park doğu-batı doğrultusunda uzanır ve yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Bu nedenle milli parkın mutlak koruma zonunun yer aldığı alan üzerinde hemen hiçbir yerleşme birimi bulunmamakta, sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam etmektedir. Bu nedenle milli parkın yakın çevresi tampon zon olarak tanımlanmış ve tampon zonu da içeren bölge planlama alanı olarak kabul edilmiştir. Planlama alanı 114787,5 ha.dır. Bu alanın 37.000 ha. ise milli park olarak ayrılmıştır. Milli Park olarak ilan edilen 37.000 ha. lık alanın yaklaşık % 45' e yakın bir kısmı Bartın ili mülki hudutları içerisinde diğer kalan kısmı da Kastamonu ili mülki hudutları içerisinde kalmaktadır. İdari olarak milli park çevresindeki ilçe merkezleri; Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Kurucaşile, Amasra ve Cide ilçeleri olup,belde olarak da yalnızca Arıt Beldesi bulunmaktadır. Arıt Beldesi, Milli Parkı sınırlayan Mutlak koruma zonu içerisindeki çanak içinde kalan tek yerleşim yeridir.
     MİLLİ PARKIN ÖNEMİ
Milli park ve yakın çevresi Batı Karadeniz Karst Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Karstik kuşak malm-kretase yaşlı sığ denizel transgresyon ürünüdür. Bu karstik birimler içerinde özellikle kanyonlar, boğazlar, mağaralar ve düdenler görülmeğe değer öğelerdir. Planlama alanı bitki kuşaklar açısından euro-siberian floristik bölgenin öksin kesiminde kalmaktadır. Öksin bölgenin genel karakterine bağlı olarak orman ekosistemi içerinde karışık yapraklı türler ile iğne yapraklı türler alan içerisinde genellikle homojen bir karışıma sahiptir. Özellikle milli park içerinde kalan kesimlerde herdem yeşil ve yaprağını döken ağaç ve çalıların baskın olduğu nemli karaktere sahip bir vejetasyon yapısı hakimdir.                                                                                                                                                                                                                               
    Küre Dağları Milli Parkının vejetasyon yapısı dört ana grupta toplanabilir;
    1-Batı Karadeniz ılıman kuşak kayın ve göknar ormanlarI
    2-Yalancı maki formasyonu
    3-Karstik alandaki biyolojik çeşitlilik açısından önemli karışık orman
    4-Endemik bitki türlerinin varlığı
Mevcut verilere göre tespit edilen alandaki 675 bitki taksonundan 109 tanesi endemik türdür. Kayın ve göknar ormanları ile yalancı maki formasyonu ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahiptir. Karstik alandaki karışık ormanlar ise biyolojik çeşitlilik açısından gerek bitki türleri ve gerekse bu türlerin kompozisyonu açısından son derece önemlidir. Sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin küresel önemi, WWF' nin, Akdeniz ormanlarının korunması için son zamanlarda belirlemiş olduğu on sıcak nokta listesine dahil edilmesi ile ortaya konulmaktadır. Milli park ve yakın çevresi zoolojik açıdan da ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip bir alandır. Türkiye de varlığı bilinen 132 memeli türünden 40'ına bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca vaşak, su samuru, karaca ve geyik gibi nesli tehlike altında olan türler de bu bölgede yaşamaktadır.
    Avifauna açısından yörede 38 kuş familyasından 129 kuş türü yaşamakta, bunların 46'sının soyu tükenme tehlikesi altındadır. Ayrıca alanda, yırtıcı kuşlardan akbaba ve gece yırtıcı türleri de yörenin avifaunal açıdan zenginliğini ortaya koymaktadır.
Alandaki kanyon, mağara, düden, şelale gibi oluşumlar ile karışık yapraklı ormanlar, doğal kompozisyon içerisinde çeşitlilik oluşturarak doğal peyzaj açısından eşsiz bir manzara bütünlüğünü ortaya koyarlar.
    Milli parkın yakın çevresi zengin ve çeşitli folklorik değerlere sahiptir. Milli parkın doğal güzelliklerinin yanı sıra bu folklorik değerler yörenin en önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır. Zengin halk müziği, giyim-kuşamdaki özgünlük ve yerel mutfak, halk kültürünün en önemli öğeleridir. Milli parkın yakın çevresindeki yerleşmeler genelde mahalle tarzı yerleşmeler olup, Karadeniz Bölgesi'nin tipik dağınık yerleşme formunu göstermezler. Yerleşmelerdeki konutlar genelde ahşap malzemeden yapılmış geleneksel mimarinin özgün örnekleri biçimindedir. 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.